aktualnosci

 RADIOWY SYSTEM ODCZYTÓW CIEPŁA I WODY BRUNATAKorzyści z zastosowania systemu zdalnych odczytów i transmisji danych w zarządzaniu energią w budynkach:

  • Ułatwiony odczyt przyrządów zainstalowanych w trudno dostępnych miejscach (zamknięte mieszkania, piwnice itp.)
  • Odczyt w dowolnej chwili z poszanowaniem prywatności oraz bezpieczeństwa użytkowników w ich miejscach zamieszkania
  • Szybki i w dowolnych terminach odczyt stanów zużycia ciepła i wody
  • Eliminacja błędów spowodowana czynnikiem ludzkim (brak pomyłek spowodowanych np. poprzez zapisywanie, przepisywanie itp.)
  • Automatyczna transmisja danych w dowolnie wybranych i zaprogramowanych okresach rozliczeniowych
  • Możliwość monitorowania instalacji i funkcjonowania opomiarowania, sygnalizacja stanów awaryjnych (uszkodzeń) oraz prób manipulowania wskazaniami urządzeń
  • W świetle dyrektywy Unii Europejskiej Nr 2002/91/EC  w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, uzyskuje się wysoce efektywne narzędzie oceny i bieżącego monitorowania zużycia energii cieplnej w budynkach.


ELEMENTY SYSTEMU ODCZYTÓW DROGĄ RADIOWĄ

1. PODZIELNIK KOSZTÓW OGRZEWANIA FUTURA+ Z NADAJNIKIEM RADIOWYM.

Elektroniczny dwuczujnikowy podzielnik z wbudowanym modułem - nadajnikiem radiowym, wyposażony w wymienną baterię litową z 10-letnim okresem żywotności.

2. WODOMIERZ CIEPŁEJ LUB ZIMNEJ WODY SENSUS Z WBUDOWANYM MODUŁEM - NADAJNIKIEM RADIOWYM.

CECHY SZCZEGÓLNE:  
wodomierz jednostrumieniowy, suchobieżny ze sprzęgłem magnetycznym.

Zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego przewyższającego wymagania EN 14154.

Modułowe liczydło przystosowane do zabudowy elektronicznych modułów zdalnych odczytów SENSUS.

ZASTOSOWANIE:

Do pomiaru objętości wody zimnej do 30°C lub wody ciepłej 90°C przy maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar. Zalecane zastosowanie w mieszkalnych instalacjach wodociągowych.

                  

 

3. ODBIORNIK SYGNAŁÓW RADIOWYCH RS 485 FM.

    Koncentrator danych instalowany poza mieszkaniami, przeważnie na klatkach schodowych, rejstrujący zbierane z mieszkań informacje dotyczące wielkości zużycia ciepła i wody ze wszystkich przyporządkowanych mu urządzeń (podzielników, wodomierzy) znajdujących się  w kulistym zasięgu działania o promieniu do 15m. Odbiorniki są zasilane z zasilacza sieciowego (jeden na budynek) , a także dodatkowo wyposażone w baterie litowe.

                                                                                                                                                                        

4. ODBIORNIK GŁÓWNY GPRS Z KARTĄ SIM.

Zbiera dane z odbiorników znajdujących się na klatkach schodowych. Wysyła dziennie od 1-6 telegramów (zależnie od potrzeb). Informacje te są zakodowane, zabezpieczone przed ewentualnymi manipulacjami.

Urządzenie może zbierać dane z maksymalnie 40 odbiorników radiowych połączonych kablem, oraz dodatkowo z 19 odbiorników drogą radiową. Dostępny jest w 5-ciu wersjach - dla maksymalnie 100, 300, 600, 1000 i pow. 1000 liczników, podzielników.

Może być wyposażony w modem:

  • GSM z kartą SIM,
  • analogowy,
  • interface LAN - lokalna sieć komputerowa      

                                                     

    

 

WIZUALIZACJA RADIOWEGO SYSTEMU ODCZYTÓW WODY I CIEPŁA


  podzielniki
     
home back up